top of page

Mgr. Katarzyna Gładysz

Psycholog, w trakcie czteroletniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w ośrodku rekomendowanym przez PTP oraz PTPP. Studia magisterskie ukończyłam na Akademii Ignatianum w Krakowie.

 

Obecnie pracuję także w Krakowskim Stowarzyszeniu Terapeutów Uzależnień na oddziale dziennym dla osób uzależnionych oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego przy ulicy Basztowej. W swojej pracy z pacjentem kładę nacisk na relację terapeutyczną oraz zrozumienie podłoża zgłaszanych trudności. 

 

Pracuję z osobami dorosłymi, powyżej 18. roku życia. Pierwsze spotkania mają charakter konsultacyjny, podczas których wraz z pacjentem decydujemy o adekwatnej dla niego formie leczenia. 

 

nr kontaktowy: 535 553 572

e-mail: gladysz.k09@gmail.com

 

1705738796971.jpg
bottom of page